Koncert smiseneho sboru Kantilena -20.4.2008 [59 fotek]

18:33:55
049-koncert sboru Kantilena.jpg
foto č.049
18:34:26
050-koncert sboru Kantilena.jpg
foto č.050
18:35:02
052-koncert sboru Kantilena.jpg
foto č.052
18:35:44
053-koncert sboru Kantilena.jpg
foto č.053
18:42:04
056-koncert sboru Kantilena.jpg
foto č.056
18:43:18
058-koncert sboru Kantilena.jpg
foto č.058
18:44:35
059-koncert sboru Kantilena.jpg
foto č.059
18:44:59
060-koncert sboru Kantilena.jpg
foto č.060
18:47:00
061-koncert sboru Kantilena.jpg
foto č.061
18:51:03
062-koncert sboru Kantilena.jpg
foto č.062
18:51:58
063-koncert sboru Kantilena.jpg
foto č.063
18:52:44
064-koncert sboru Kantilena.jpg
foto č.064
18:53:13
065-koncert sboru Kantilena.jpg
foto č.065
18:54:58
066-koncert sboru Kantilena.jpg
foto č.066
18:55:40
069-koncert sboru Kantilena.jpg
foto č.069
18:56:28
071-koncert sboru Kantilena.jpg
foto č.071
18:57:10
072-koncert sboru Kantilena.jpg
foto č.072
18:59:32
075-koncert sboru Kantilena.jpg
foto č.075
19:01:38
076-koncert sboru Kantilena.jpg
foto č.076
19:02:00
077-koncert sboru Kantilena.jpg
foto č.077

Seznam galerií

Galerie 'Koncert_smiseneho_sboru_Kantilena_-20.4.2008'  zobrazena 141107x.

„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain