Katastrální mapa z let 1826-1827
 
Detail mapy na 4 částech
 
 
 
Katastrální mapa z let 1826-7