Bílovice nad Svitavou - Aktuality, fokty míst i akcí, něco z historie a další..


Cyklostezka Brno–Obřany — Bílovice nad Svitavou


Cyklostezka na levém břehu řeky Svitavy z Bílovic do Brna–Obřan byla vybudována v letech 2008–2009, díky dotacím z programu Regionální rozvoj Jihovýchod (ERDF). Cyklostezka vede krásným údolím Svitavy z Obřan kolem bývalého lomu, dále bývalé kovárny (snad i knoflíkárny) směrem proti proudu řeky. Pak projíždí pod železničním mostem v místech, kde se k řece připojuje z právé strany Těsnohlídkovo údolí (pěkná turistická trasa) a pokračuje kolem chatové oblasti po levé straně. Po malé chvíli už můžete na druhém břehu řeky vidět fotbalové hřiště Sokola Bílovice nad Svit. a poté projede pod posledním železničním mostem a pokračujete obloukem kolem bývalé mramorárny a následně ČOVky, abyste stanuli na křižovatce mnoha cest před Sokolvnou.

Tam si můžete vybrat různé cíle vaší cesty a nemusí být to být cíl na Jantarové stezce. Můžete pokračovat například kolem Sokolovny, atletického hřiště a dále myslivny Lišky Bystroušky nahoru nad Líšeň (na Klajdovku) po pěkné lesní cestě. Cesta vede kolem Resslovy hájenky až na další cyklostezku vedoucí z Líšně do Ochoze u Brna.

Nebo se můžete vydat po Jantarové stezce dál kolem řeky. Cestou se můžete zastavit na občerstvení se v sympatickém penzionu Pod Ronovem u nádraží Babice nad Svitavou a dále pokračovat do Adamova, kde si můžete udělat odbočku k jeskyni Byčí skála.

Další možností je dát si trochu "do těla" a vzít to přes náves přímo do kopce zvaného Polanka a tam dále pokračovat po lesní cestě kolem (bourané) hájenky až k palouku U Buku, kde se lze občerstvit ze studánky J. Doležala a příjemně zrelaxovat.

Našli by se ještě další cesty od bílovické Sokolovny po lesních cestách nebo silnicích s malým provozem, které vedou krásnou přírodou tzv. Moravského Švýcarska (tak bylo okolí Bílovic přezdívané za dob první republiky).


...............................

Provozní řád cyklostezky Brno – Bílovice nad Svit.

Provozovatel cyklostezky
Dobrovolný svazek obcí Časnýř  (obce Bílovice nad Svitavou, Řícmanice, Kanice, Babice nad Svitavou a Ochoz u Brna)
sídlo: Komenského 446, 664 01 Bílovice nad Svitavou
IČO: 70937818

Parametry cyklostezky
Délka je 3.714 m a šířka je 3 m. Povrch je asfaltový.

Umístění cyklostezky
Cyklostezka, vedoucí po levém břehu řeky Svitavy mezi obcí Bílovice nad Svitavou a Brnem, je součástí mezinárodního cyklokoridoru mezi Krakovem a Vídní nazvaného Jantarová stezka. Cyklostezka je umístěna na katastrálních území Maloměřice, Kanice a Bílovice nad Svitavou.

Podmínky provozu na cyklostezce:

  1. Po cyklostezce se mohou pohybovat pěší turisté, cykloturisté, bruslaři na kolečkových bruslích a další osoby se sportovním náčiním, případně s invalidním vozíkem a podobně.
  2. Průjezd motorových vozidel je zde zakázán s výjimkou vozidel vybraných vlastníků nemovitostí přilehlých ke komunikaci.
    Výjimky ze zákazu vjezdu uděluje Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les, Křtiny (odd. správy majetku, tel. 516 428 823).
  3. Uživatel cyklostezky je povinnen dodržovat pravidla silničního provozu a být ohleduplný k dalším uživatelům.
  4. Uživatel cyklostezky se pohybuje po cyklostezce na vlastní nebezpečí. V případě úrazu či nehody zodpovídá za vzniklé škody na zdraví i na majetku ten, kdo nehodu způsobil.
  5. Uživatel cyklostezky nesmí po sobě zanechávat na cyklostezce i v jejím okolí odpadky a nesmí ničit mobiliář (lavičky, infopanely, zábradlí a pod.).
  6. V případě zjištění závady či poškození cyklostezky, lze toto nahlásit na Obecní úřad Kanice:
    telefon v pracovní dny 545 227 234 nebo e-mail obec.kanice@volny.cz.

V Kanicích dne 15. 9. 2009, ing. Vladimír Kalivoda, předseda DSO Časnýř, vr.


Hlavní stránka…  

Všechna práva (v případě, že nějaká existují) jsou vyhrazena.
Copyright , by Sherry.free web hostingHosting24.com web hosting