Vlastní vyhledávání

Bílovice nad Svitavou - Aktuality, fokty míst i akcí, něco z historie a další..Aktuality roku 2002


staré aktuality:


Obecní úřad společně s "Přáteli sportu a dobré zábavy" si Vás dovolují pozvat na

13. ročník tradičního
SILVESTROVSKÉHO BĚHU DO SCHODŮ

Závod bude slavnostně zahájen v úterý 31. prosince v 10 hodin
pod schody u nádraží
(Komenského ulice).
Bude zde tradiční dr‘ťková polévka k dispozici a dal‘í občerstvení.
Také jsou a budou připraveny hodnotné ceny pro vítěze
a také výběr kategorií pro lidi každého věku.

Více informací můžete najít na internetové stránce věnované této akci:
http://schody.web3.cz

fotografie z Živého betléma 2001 Bílovický divadelní soubor BOTA si Vás dovoluje pozvat na

ŽIVÝ BETLÉM

který se uskuteční:

v sobotu 21. prosince v 18 hodin
před kostelem... ve Vranově

 
v neděli 22. prosince v 17 hodin
v chrámu Jména Panny Marie ve Křtinách

ve středu 25. prosince v 17 hodin
před kostelem sv. Cyrila a Metoděje.

 
Zpěvem a hudbou nás budou doprovázet Bílovičtí hudebníci...

Dětský folklorní soubor Bystrou‘ka, Bílovická chasa a Obecní úřad Vás zvou na krojovanou veselici

MARTINSKÁ HUSA 2002

která se koná v sobotu 16. listopadu v prostorách Obecní hospody v Bílovicích nad Svitavou a k tanci i poslechu bude hrát cimbálová muzika
LÍŠŇÁCI
Odpolední program bude zahájen ve 14:30 (vstupné 30,- Kč)
a večerní zábava začne ve 20 hodin. (vstupné 40,- Kč)

V odpoledním programu vystoupí děti z mateřské ‘koly a soubor "Bystrou‘ka".
Ve večerním programu se představí soubor "Májek" a Bílovická chasa.

Připravena je bohatá tombola (odpoledne speciálně pro děti) i vynikající občerstvení...


V‘em (dal‘ím) sponzorům děkujeme za finanční příspěvky a dary do tomboly (předem).
Výtěžek z akce bude jako každoročně rozdělen mezi mateřskou a základní ‘kolu.
Tělocvičná jednota Sokol v Bílovicích nad Svitavou Vás zve na

SOKOLSKÉ HODY

jež se konají v sobotu 21. září.
Průvod vyjde ve 14 hodin z Husovy ulice a bude se hodovat na hři‘ti
za Sokolovnou, večer už se v‘e bude odehrávat v sále Sokolovny.

Hrát k tanci a poslechu bude krojovaná kapela Zlaťanka.
Bufet a tombola  -  Vstupné bude odpoledne 25,- Kč a večer 30,- Kč

Církev čs. husitská, Zastupitelstvo obce - kulturní rada a Sokol Bílovice nad Svitavou
srdečně zvou k

ZAPÁLENÍ HRANICE

k 587. výročí upálení Mistra Jana Husa
v sobotu 6. července 2002 ve 20 hodin na Hradisko.

Místní organizace KDU-ČSL v Bílovicích nad Svitavou s bílovickou chaosu si Vás dovoluje pozvat na

MLADÉ HODY

pořádané v pátek 5. července.
Zahájení bylo odpoledne požehnáním v chrámu sv. Cyrila a Metoděje ve 13:30.
Následoval průvod obcí ke Kulturnímu domu - odpoledne se konaly před Obecním domem.
Večer byl začátek ve 20 hodin taktéž vedle Obecního domu.

Hrála k tanci krojovaná kapela Nenkovjanka.
Bohatý domácí bufet a tombola...

Bílovický divadelní soubor BOTA Vás zve na reprízu veleúspě‘ného představení

ROMEO a JULIE

které bude uvedeno v neděli 9. června 2002 v 18 hodin (POZOR opraveno!!!)
v sále Obecní hospody v Bílovicích nad Svitavou.

Uvidíte, co jste je‘tě neviděly a usly‘íte, co jste je‘tě nesly‘ely - takový Shakespeare
tu je‘tě nebyl. (zjistíte, že už tehdy byly kovbojové a indiáni ...)
Pozvánka na Romea a Julii
Informace o na‘ich Bílovických Ohromě Talentovaných Amatérech najdete na stránce bota.webz.cz

Pořadatelé Vás zvou ať už jako účastníky nebo jako diváky
na mistrovství České republiky v závodech malotraktorů do vrchu

ECCE-TERRA

které se pojede v sobotu 11. května 2002 od dopoledních hodin
do kopce Polanka v Bílovicích nad Svitavou (kousek od Brna).

Bliž‘í informace, pokyny a pravidla můžete získat na stránkách
www.ecce-terra.cz.

S laskavým svolením pánů Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka
uvede divadelní spolek Jaroslava Pokojského divadelní hru

ZÁSKOK

z pera českého velikána Járy da Cimrmana
v pátek 10. května 2002 v 19 hodin
v sále Obecní hospody v Bílovicích nad Svitavou.

Informace o divadelním spolku můžete získat na www.volny.cz/archa/.

Divadelní soubor AMADIS Vás zve na představení

ČERNÉ STŘEPY 2

které bude uvedeno v sobotu 4. května 2002 v 19 hodin
v sále Obecní hospody v Bílovicích nad Svitavou.

Opravdu si myslíte, že to nejlep‘í už tu bylo?

Informace o divadelním souboru AMADIS můžete získat na www.amadis.cz.

Obecní úřad, dětský folklorní soubor Bystrou‘ka a Bílovická chasa si Vás dovolují pozvat na

BESEDU U CIMBÁLU 2002

která se koná v sobotu 20.dubna 2002 od 20 hodin
v prostorách Obecní hospody v Bílovicích nad Svitavou.
K tanci a poslechu bude hrát cimbálová muzika
LÍ‘ŇÁCI
V programu vystoupí děti ze souboru Bystrou‘ka a Bílovická chasa.
Připravena je bohatá tombola i občerstvení...

S radostí a poděkováním uvítáme případné finanční příspěvky či dary do tomboly. Předem děkujeme...

Sokol - oddíl kopané v Bílovicích nad Svitavou Vás srdečně zve na

39. SPORTOVNÍ KARNEVAL

v sobotu 23. února 2002 ve 20 hodin
v místnostech sokolovny.
K tanci hraje The BOX Band.

Průvod masek ve 21 hodin a nejlep‘í masky budou odměněny.
Zaji‘těno občerstvení...

Obecní úřad i zastupitelstvo, Základní ‘kola, Mateřská ‘kolka a Sdružení rodičů Vás srdečně zvou na

8. SPOLEČENSKÝ PLES

který se koná v sobotu 9. února od 20 hodin
ve v‘ech sálech Kulturního domu.
Ples bude zahájen předtančením žáky místní Základní ‘koly.
K tanci a poslechu hraje taneční orchestr Antonína Klučky z Řícmanic - RUDH Band.

Součástí bude i bohatá tombola zaji‘ťovaná sponzory
z řad soukromých podnikatelů i přátel Základní ‘koly a Mateřské ‘kolky.
Také zde bude obálková soutěž, půlnoční tombola a hlavně
se bude losovat zahraniční zájezd!

Místní organizace KDU-ČSL v Bílovicích nad Svitavou si dovoluje Vás pozvat na

SPOLEČENSKÝ PLES

pořádaný v sobotu 19. ledna od 20 hodin
v sále Obecní hospody.
Zahájení provede předtančením taneční skupina z Brna.
Hrát bude k tanci kapela Idyla.

 
Všechna práva (v případě, že nějaká existují) jsou vyhrazena.
Copyright , by Sherry.