Vlastní vyhledávání

Bílovice nad Svitavou - Aktuality, fokty míst i akcí, něco z historie a další..Aktuality roku 2007


staré aktuality:


Divadelní soubor BOTA si Vás dovoluje pozvat na tradiční
 

ŽIVÝ BETLÉM

který se uskuteční v sobotu 15. prosince 2007 v 16.00 hod
v kostele 'sv. Vavřince' v Brně - Řečkovicích.

v neděli 16. prosince 2007 v 17.00 hod
v chrámu 'Jména panny Marie' ve Křtinách

v úterý 25. prosince 2007 v 17.00 hod
před kostelem 'sv. Cyrila a Metoděje' v Bílovicích nad Svitavou
viz pozvánka:
Živý Betlém 2007
Pozvánka na Živý Betlém v PDF souboru pro stažení, prohlédnutí a možné vytisknutí.
 
SOKOL Bílovice nad Svitavou, oddíl Atletiky, pořádá


28.ročník VÁNOČNÍHO BĚHU
Rudolfa Těsnohlídka

který se uskuteční v sobotu 8. prosince 2007 v Bílovicích nad Svitavou.
VÁNOČNÍ BĚH Rudolfa Těsnohlídka
  Informace k závodu:
 • Místo: start a cíl v Palackého údolí (cca 1km od Sokolovny), tratě vedou po lesních cestách, možnost použití treter
 • Účastnit se může kdokoliv, členové sportovních oddílů na vlastní nebezpečí a na náklady vysílající složky.
 • Přihlá‘ky/zápis: nejpozději 30min před zahájením závodu (tedy 9:30!) nebo 15min před zahájením v prostoru startu a cíle
 • Zahájení a tedy start první kategorie (nejmlad‘í žatcvo) bude v 10:00
 • Dal‘í a podrobněj‘í informace naleznete v letáku ve formátu Word (.doc).
Tělocvičná jednota Sokol Bílovice nad Svitavou, Bílovický Amatérský Chrámový sbor, Musica da Camera Brno
Vás zvou na koncert:

Možná přijde i Večerníček

který se koná v neděli 21.10. 2007 v 17.00 hodin
v Sokolovně v Bílovicích nad Svitavou.


Vystoupí:
Vokální ansámbl

Musica da Camera Brno,

umělecký vedoucí Martin Franze
 

Martin Mysliveček - kytara

 

Bílovický Amatérský Chrámový sbor,

sbormistr Bronislav Tomá‘
 
program:
J. S. Bach, J. Novák, P. Eben, J. Antonín Losy, L. Brouwer,
směs melodií z Večerníčků
a lidové písně v úpravách Petra Janovského.

Vstupné dobrovolné

Zvlá‘tní poděkování: BARVIČ a NOVOTNÝ, Statutární město Brno,
Tělocvičná jednota Sokol Bílovice nad Svitavou - Milada Jandová

Na koncert jste srdečně zváni.
Více informací: www.mdcb.cz a www.bilovicky-sbor.tk

Když pojedete vlakem, můžete vyjet z Brna v 16:32 (příjezd do Bílovic v 16:43).
Nazpět do Brna je možné použít vlaky jedoucí vždy XX:51 (příjezd za 11 minut).
Místní organizace KDU-ČSL a Krojovaná chasa v Bílovicích nad Svitavou si Vás dovoluje pozvat na
 

MLADÉ HODY

které se budou konat v sobotu 30. června 2007 v Bílovicích nad Svitavou.
 
Hodům bude požehnáno ve 14 hodin v kostele sv. Cyrila a Metoděje
a pak půjde krojovaný průvod s kapelou pro Hodovní právo k předsedovi KDU-ČSL,
p. Farsovi (ulice Teperova), a následně zamíří na parket vedle Obecní hospody.
Večerní hodová zábava začne ve 20 hodin.
 
K tanci bude hrát kapela

NENKOVJANKA

Bohatý domácí bufet a tombola zaji‘těny.

Římskokatolický farní úřad v Bílovicích nad Svitavou a Bronislav Tomá‘ zvou v‘echny srdečně na

VELIKONOČNÍ ZPÍVÁNÍ

„Regina caeli, laetare, alleluia…“

 
v neděli 29. dubna v 16:30 v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou
 
Vystoupí:
BACH´s - Bílovický Amatérský Chrámový sbor, sbormistr Bronislav TOMÁŠ
cimbálová muzika Lí‘ňáci, řídí Tomá‘ KNECHT
 
Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravy bílovických varhan.
Můžete se podívat na stránky bílovického sboru BACHsu.
 
Divadlo Járy Pokojského s laskavým svolením pánů Svěráka a Smoljaka
uvede Jubilejní 10.hru "Největ‘iho čecha"
 

Járy Cimrmana

HOSPODA NA MÝTINCE

opereta s výpravou a kostýmy

 
12. května 2007 v 18 hodin
v sále Obecní hospody (Kulturního domu) v Bílovicích nad Svitavou
 
Vstupné bude dobrovolné!
Výtěžek bude věnován na aktivity Archa Community
(www.archa-community.cz)
Můžete si prohlédnout originální plákatek hry Hospoda na mýtince (v jpg formátu).
 
Bílovičtí Ohromě Talentovaní Amatéři Vás zvou na premiéru představení

M.A.S.H. 4077


která se uskuteční v sobotu 14. dubna 2007 v 17 hodin
a 2. premiéra v neděli 15. dubna 2007 v 17 hodin
vždy v sále Kulturního domu (Obecní hospody) v Bílovicích nad Svitavou.

Na motivy televizního seriálu napsala Jana Appelová (dříve Skoupá)
Režie: Jana Appelová, Vít Kratina

Vstupné DOBROVOLNÉ
Informace o na‘em divadelním souboru a představení můžete najít na stránkách bota.aktualni.com.
Pozvánka do divadla...

Oddíl Atletiky Sokola Bílovice nad Svitavou, ČOS–Vaníčkova župa a ČAS Brno–venkov Vás zvou na

22. ročník JARNÍHO BĚHU


který se uskuteční 14. dubna 2007 v Palackého údolí (cca 1km od Sokolovny).
  Dal‘í informace k závodu:
 • Účastnit se může kdokoliv, členové sportovních oddílů na vlastní nebezpečí a na náklady vysílající složky.
 • Závod je současně 1.kolem Okresního přeboru družstev žactva
  a Přeborem Vaníčkovy župy v krosu (žactvo, dorost, dospělí).
 • První kategorie (ta nejmlad‘í) odstartuje v 9:45, zápis nejpozději 30min před tímto začátkem.
 • Dal‘í a podrobněj‘í informace naleznete v letáku ve formátu PDF nebo v programu (ve formátu Wordu)
 
Všechna práva (v případě, že nějaká existují) jsou vyhrazena.
Copyright , by Sherry.