Vlastní vyhledávání

Bílovice nad Svitavou - Aktuality, fokty míst i akcí, něco z historie a další..Aktuality roku 2004


staré aktuality:


Přátelé sportu a dobré nálady společně s obcí Bílovice n. Svitavou si Vás dovolují pozvat na

SILVESTROVSKÝ BĚH DO SCHODŮ

Závod bude zahájen v pátek 31. prosince v 1000 hodin
pod schody u bílovického
hlavního nádraží.

Více informací naleznete na stránkách tradičního běhu

Bílovický divadelní soubor BOTA si Vás dovoluje pozvat na

fotografie z Živého betléma 2001

ŽIVÝ BETLÉM

který se Vám představí

 • v sobotu 18. prosince v 18:15 hodin v Brně u Kapucínů na Kapucínském náměstí
 •  
 • v neděli 19. prosince v 16 hodin ve Křtinách v chrámu Jména Panny Marie
 • a konečně v sobotu 25. prosince v 17 hodin v Bílovicích před kostelem sv. Cyrila a Metoděje
 •  
  Zpěvem a hudbou nás budou doprovázet "TRNKA'S FAMILY" (Trnkovi)

  TJ Sokol Bílovice nad Svitavou - oddíl Atletiky si Vás dovoluje pozvat na

  VÁNOČNÍ BĚH RUDOLFA TĚSNOHLÍDKA

  25. ročník

  který se konná v sobotu 11. prosince od 10 hodin v údolí za Sokolovnou.
  Zápis závodníků od 8 do 9:30 hodin v Sokolovně
  , později v místě je‘tě.
  Kompletní pozvánka - plakát. (v pdf formátu)
  Bude zaji‘těno tradiční občerstvení v podobě buchet a teplého čaje.
  Také jsou připraveny sympatické ceny pro vítěze v každé kategorii a diplomy pro 2. a 3. místo.

  V Bílovicích nad Svitavou budou mít (pod)zimní benefiční koncert

  ČEŠTÍ KOMORNÍ SÓLISTÉ

  se sólistkou Věrou Šabackou

  v neděli 28. listopadu v 18 hodin v kostele sv. Cyrila a Metoděje.
  Zazní Biblické písne a Serenáda E-Dur z díla Antonína Dvořáka.

  Vstupné dobrovolné.
  Výtěžek bude věnován na dokončení oprav bílovických varhan

  Tělocvičná jednota Sokol, oddíl kopané v Bílovicích nad Svitavou Vás zve na

  VINOBRANÍ

  které se koná v sobotu 16. října
  večer od 20 hodin v sále Sokolovny.

  K tanci a poslechu bude hrát skupina The BOX.
  Občerstvení (bufet) a tombola samozřejmě budou...

  Bronislav Tomá‘ ve spolupráci s P. Jaroslavem Filkou a OÚ Bílovice nad Svitavou si vás dovolují pozvat na:
  PODZIMNÍ BENEFIČNÍ KONCERT

  který se bude konat
  v neděli 3. října v 18:30 v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou.
  Účinkují: Bílovický Amatérský Chrámový sbor; Bronislav Tomá‘ jako sbormistr a varhanní doprovod a Mgr. Zuzana Pálenská j.h. - soprán

  Vět‘í část výtěžku bude věnována na dokončení opravy na‘ich bílovických varhan.

  - WWW: Bílovický Amatérský Chrámový Sbor -
  Základní ‘kola Bílovice nad Svitavou a Sokol Řícmanice Vás zvou na

  POHÁDKOVÝ LES

  který se konná 2. října - na trasu se můžete vydat od 9 do 11 hodin.
  Start na trasu je v Bílovicích za tenisovými kurty u myslivecké
  klubovny a v Řícmanicích na návsi u pohádkového dědečka.


  Tělocvičná jednota Sokol v Bílovicích nad Svitavou Vás zve na

  SOKOLSKÉ HODY

  jež se konají v sobotu 18. září.
  Průvod vyjde ve 14:30 hodin z Husovy ulice. Odpoledne se bude hodovat
  na hři‘ti za Sokolovnou, večer už se v‘e bude odehrávat v sále Sokolovny.

  Hrát k tanci a poslechu bude krojovaná kapela Zlaťanka.
  Bufet a tombola zaji‘těny  -  Vstupné bude odpoledne 30,- Kč a večer 40,- Kč

  Divadelní soubor BOTA spolu s přáteli Vás zve na zajímavý

  SPOLEČNÝ KONCERT SKUPIN

  NĚCOMEZI, ŠŤÁVA, ROXOR a ...

  který bude v pátek 11. června od cca 18 hodin
  v sále Kulturního domu v Bílovicích nad Svitavou (Obecní hospoda)

  WWW adresy: Něcomezi, Šťáva
  Divadelní soubor BOTA Vás srdečně zve na premiéru představení

  DALSKABÁTY hří‘ná ves

  aneb Zapomenutý čert

  která se koná v sobotu 17. dubna od 1800 hodin
  a druhá premiéra v neděli 18. dubna taktéž od 1800 hodin
  v hlavním sále Kulturního domu v Bílovicích nad Svitavou.
  Na motivy divadelní hry Jana Drdy napsala Jan Skoupá.

  Dal‘í informace o na‘ich Bílovických Ohromě Talentovaných Amatérech
  najdete na stránkách  http://bota.webz.cz
  Více informací si můžete přečíst na plakátku.

  TJ Sokol Bílovice nad Svitavou - oddíl Atletiky si Vás dovoluje pozvat na

  JARNÍ BĚH - 19. ročník

  který se konná v sobotu 17. dubna od 945 hodin v údolí za Sokolovnou.
  Zápis závodníků od 800 do 915 hodin v Sokolovně, později v prostoru startu.
  Zaji‘těno tradiční občerstvení v podobě buchet a teplého čaje.
  Jsou připraveny ceny pro vítěze v každé kategorii.
  Na informačním plakátku si můžete přečíst více informací.

  Divadelní společnost Jaroslava Pokojského uvede divadelní hru zapomenutého českého velikána Járy Cimrmana

  VYŠETŘOVÁNÍ ZTRÁTY TŘÍDNÍ KNIHY

  v neděli 22. února 2004 v 18 hodin
  ve sále Kulturního domu (Obecní hospody)
  Je to divadelní společnost fungující v rámci Společenství ARCHA
  Vstupné dobrovolné

  Základní Škola a Mateřská Škola v Bílovicích nad Svitavou Vás srdečně zvou na

  DĚTSKÝ KARNEVAL

  který se koná v neděli 22. února 2004 od 1400 hodin
  ve v‘ech sálech Sokolovny

  Odpolednem Vás bude provázet starý známý pan Trpík
  Připravena bude tombola a hlavně občerstvení.

  Obecní zastupitestvo a obecní úřad, ZŠ a MŠ, SRPŠ a klub důchodců v Bílovicích nad Svitavou Vás srdečně zvou na

  10. SPOLEČENSKÝ PLES

  který se koná v pátek 20. února 2004 od 2000 hodin
  ve v‘ech sálech Kulturního domu včetně nově rekonstruované Obecní hospody v Bílovicích nad Svitavou.
  K tanci a poslechu hraje taneční orchestr FLORIÁNKA

  Připravena tradiční bohatá tombola včetně zahraničního zájezdu sponzorovaná soukromými podnikateli a přáteli ZŠ a MŠ.
  Vstupné 50 Kč

  Sokol - oddíl kopané v Bílovicích nad Svitavou Vás srdečně zve na

  41. SPORTOVNÍ KARNEVAL

  v sobotu 14. února 2004 ve 2000 hodin
  v místnostech Sokolovny.
  K tanci hraje The BOX Band.

  Průvod masek ve 21 hodin a nejlep‘í masky budou odměněny.
  Tombola a bufet s občerstvením zaji‘těn...
  Vstupné 50,- Kč a pro masky 25,- Kč.

  Myslivecké sdružení v Bílovicích nad Svitavou Vás srdečně zve na

  50. MYSLIVECKÝ PLES

  který bude zahájen slavnostními mysliveskými fanfárami
  v sobotu 7. února 2004 ve 2000 hodin
  v hlavním sále na‘í Sokolovny.
  K tanci a poslechu hraje taneční kapela RUDH Band Brno

  Připraven bude bufet, tombola a samozřejmě zveřinové speciality.

  Sbor dobrovolných hasičů obce Bílovice nad Svitavou si Vás dovoluje srdečně pozvat na

  HASIČSKOU TANEČNÍ ZÁBAVU

  která se koná
  v sobotu 17. ledna 2004
  v Kulturním domě v Bílovicích nad Svitavou.
  Začátek ve 20 hodin.
  K tanci i poslechu hraje hudba TRIO HOT-SHOWBAND.

  111. výročí založení hasičstva na‘í obce (1883-2004)

  Místní organizace KDU-ČSL v Bílovicích nad Svitavou si Vás dovoluje pozvat na

  SPOLEČENSKÝ PLES

  který se koná v sobotu 10. ledna 2004
  od 20 hodin v sále Kulturního domu.
  Hraje kapela The BOX.

  Vstupné bude 40 Kč.     Bohatý domácí bufet a tombola.

   
  Všechna práva (v případě, že nějaká existují) jsou vyhrazena.
  Copyright , by Sherry.